Obrázek pozadí

Co je pojištění odpovědnosti za újmu?

Toto pojištění vás i vaši rodinu ochrání v případech, kdy zaviníte škodu nebo újmu na zdraví někomu jinému.

Co je pojištění odpovědnosti při výkonu povolání?

Toto pojištění vás ochrání v případech, kdy jako zaměstnanec (nebo jako pracovník na dohodu) způsobíte škodu svému zaměstnavateli.